Loading...
 

知识管理资料
我们提供5种主要的知识管理课程帮助你们做知识管理.
我们提供糯稞KNOCO知识管理实践问卷调查来帮助大家了解全球的知识管理现状.
我们提供一系列关于知识管理关键主题的影像资料(可以在our YouTube channel找到)
我们提供一系列的出版刊物, 包括文章, 白皮书, 我们自己的书和一整套我们过去的新闻简讯(你可以注册来订阅我们的新闻简讯)

我们提供一系列免费的知识管理工具和向导, 你可以点击获得.
我们提供知识管理参考网站, 帮助大家了解知识管理的主要元素, 主要模式和完整的知识管理问答.
下载我们的知识管理及价值图解
所有这些知识管理资料都是免费提供给大家的. 你们也可以订阅我们的知识管理新闻简讯.

如需更多信息服务, 请随时联系我们

Shoutbox

Anonymous, 19:58, 2021-04-21: Feel free to surf to my website ... ICC Express 3.0 plus funnel feature
Anonymous, 19:58, 2021-04-21: You've got remarkable knowlwdge on this site. Have a look at my weblog ... %anchor_text
Anonymous, 19:57, 2021-04-21: say thanks to a lot for your web site it assists a great deal. Here is my homepage; %anchor_text
Anonymous, 19:49, 2021-04-21: The stuff is rather significant. Also visit my webpage :: m88
Anonymous, 19:42, 2021-04-21: Kết hợp với 4GB DDR4 Non-ECC, với 2 khe RAM bạn có thể nâng cấp RAM theo nhu cầu của bản thân, đảm bảo xử lý các tác vụ đa nhiệm, cùng lúc làm nhiều tác vụ, mở nhiều ứng dụng mà không sợ giật, lag. Look into my web page ... Cho thue may chieu hai p