Loading...
 

知识管理

什么是知识管理?知识管理是一门专注于从注意力到知识的价值传递的管理学科; 知识存在于个人和社团, 记载在指导手册和资料书上. 知识管理作为一门学科大约已经有20年的历史, 但是对于这个课题的定义还是很模糊, 包括了太多的子学科. 如果在搜索引擎上键入”知识管理”就会弹出很多不同的解释和观点.

从90年代开始我们已经在做知识管理,并给很多行业的顶尖公司做过咨询. 我们也出版了很多关于知识管理的书和文章. 通过全球知识管理调研,以及和全球不同地区的公司合作和咨询工作, 我们形成了自己独特的知识管理实施和应用的方法。

这个部分是关于知识管理实践层面的内容, 包括以下几点:
什么是知识管理?知识管理是一门专注于从注意力到知识的价值传递的管理学科; 知识存在于个人和社团, 记载在指导手册和资料书上.
知识管理作为一门学科大约已经有20年的历史, 但是对于这个课题的定义还是很模糊, 包括了太多的子学科.
如果在搜索引擎上键入”知识管理”就会弹出很多不同的解释和观点.从90年代开始我们已经在做知识管理,并给很多行业的顶尖公司做过咨询. 我们也出版了很多关于知识管理的书和文章. 通过全球知识管理调研,以及和全球不同地区的公司合作和咨询工作, 我们形成了自己独特的知识管理实施和应用的方法。


这个部分是关于知识管理实践层面的内容, 包括以下几点:

KM Q&A, 常见提问和解答
六种主要模型
KM 流程
KM 角色和组织架构
IT支持
KM 监控

Shoutbox

Anonymous, 19:57, 2021-04-21: say thanks to a lot for your web site it assists a great deal. Here is my homepage; %anchor_text
Anonymous, 19:49, 2021-04-21: The stuff is rather significant. Also visit my webpage :: m88
Anonymous, 19:42, 2021-04-21: Kết hợp với 4GB DDR4 Non-ECC, với 2 khe RAM bạn có thể nâng cấp RAM theo nhu cầu của bản thân, đảm bảo xử lý các tác vụ đa nhiệm, cùng lúc làm nhiều tác vụ, mở nhiều ứng dụng mà không sợ giật, lag. Look into my web page ... Cho thue may chieu hai p
Anonymous, 19:36, 2021-04-21: Great looking site. Assume you did a great deal of your very own html coding. Visit my blog %anchor_text
Anonymous, 18:59, 2021-04-21: Sustain the helpful job and bringing in the crowd! Here is my website ... %anchor_text